سبد خرید

ضرب المثل‌های پارسی – ل تا ی

ل «لاف در غریبی، گوز در بازار مسگرها.» «لالائی بلدی چرا خوابت نمی بره.» «لب بود که دندون اومد.» «لقمان حکیم را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی‌ادبان.» سعدیبیشتر بخوانید

ضرب المثل‌های پارسی – س تا گ

س «سال به دوازده ماه ما می‌بینیم یکدفعه هم تو ببین.» «سال به سال دریغ از پارسال.» «سالها میگذره تا شنبه به نوروز بیفته.» «سالی که نکوست از بهارش پیداست.»بیشتر بخوانید

ضرب المثل‌های پارسی – ج تا ز

ج «جا تره و بچه نیست.» «جاده دزد زده تا چهل روز امنه.» «جای سوزن انداختن نیست.» «جایی نمی‌خوابه که آب زیرش بره.» «جایی که میوه نیست چغندر، سلطان مرکباته.»بیشتر بخوانید

ضرب المثل‌های پارسی – الف تا ث

 آ «آب از دستش نمی‌چکه.» «آب از سرچشمه گل‌آلوده.» «آب از آب تکان نمی‌خوره.» «آب از سرش گذشته.» «آب از آب تکان نخورد.» «آب پاکی را روی دستش ریخت.» «آببیشتر بخوانید

در حال بارگذاری ...