سبد خرید

ضرب المثل‌های پارسی – ل تا ی

ل

 • «لاف در غریبی، گوز در بازار مسگرها.»
 • «لالائی بلدی چرا خوابت نمی بره.»
 • «لب بود که دندون اومد.»
 • «لقمان حکیم را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی‌ادبان.» سعدی
 • «لگد به بخت خودش می زنه.»
 • «لگد به گور حاتم زده.»
 • «لنگه کفشی در بیابان نعمتی ست.»
 • «لولهنگش آب می‌گیره.»
 • «لیلی را از دریچه چشم مجنون باید دید.»

م

 • «ما از خیک دست برداشتیم خیک از ما دست برنمیداره.»
 • «ما اینور جوب تو اونور جوب.»
 • «ما اینور جوب تو اونور جوب، فحش بده فحش بستون، پیراهن یکی شانزده تومنه.»
 • «مادر را دل سوزد، دایه را دامن.»
 • «مادرزن خرم کرده، توبره بر سرم کرده.»
 • «مادر که نیست با زن‌بابا باید ساخت.»
 • «مادرمرده را شیون میاموز.»
 • «مارا باش که از بز دنبه می‌خواهیم.»
 • «ما رو باش که رو دیوارِ کی یادگاری می نویسیم .»
 • «مار از پونه بدش میاد، دم لونه اش سبز می شه.»
 • «مار پوست خودشو ول میکنه اما خوی خودشو ول نمیکنه.»
 • «مار تا راست نشه به‌سوراخ نمیره.»
 • «مار خورده افعی شده.»
 • «مار خیلی از پونه خوشش میاد دم لونه‌اش سبز میشه.»
 • «مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه.»
 • «مارگیر را آخرش مار میکشه.»
 • «مارمهره، هر ماری نداره.»
 • «مار هرکجا کج بره توی لونه خودش راست میره.»
 • «ماست را که خوردی کاسه‌شو زیر سرت بزار.»
 • «ماست‌ها را کیسه کردند.»
 • «ماست‌مالی کردن.»
 • «ماستی که ترشه از تغارش پیداست.»
 • «ماست نیستی که انگشتت بزنند.»
 • «ما صدنفر بودیم تنها، اونها سه‌نفر بودند همراه.»
 • «ما که خوردیم اما نگی یارو خر بود، سیرابیت نپخته بود.»
 • «ما که در جهنم هستیم یک پله پائین‌تر.»
 • «ما که رسوای جهانیم غم عالم پشمه.»
 • «مال است نه جان است که آسان بتوان داد.»
 • «مال بد بیخ ریش صاحبش.»
 • «مال به یکجا میره ایمون به هزار جا.»
 • «مالت را خار کن خودت را عزیز کن.»
 • «مال خودت را محکم نگهدار همسایه را دزد نکن.»
 • «مال خودم مال خودم مال مردمم مال خودم.»
 • «مال دنیا و بال آخرته.»
 • «مال ما گل مناره، مال مردم زیر تغاره.»
 • «مال مفت صرافی نداره.»
 • «پول باد آورده چند و چون نداره.»
 • «مال ممسک میراث ظالمه.»
 • «مال همه ماله، مال من بیت‌الماله.»
 • «ماما‌آورده را مرده‌شور میبره.»
 • «ماما که دوتا شد سر بچه کج در میاد.»
 • «ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون// او به مطلب‌ها رسید و ما هنوز آواره‌ایم»
 • «مهر درخشنده چو پنهان شود// شب‌پره بازیگر میدان شود»
 • «ما هم تون را میتابیم هم بوق را میزنیم.»
 • «ماه همیشه زیر ابر پنهان نمیمونه.»
 • «ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه‌است.»
 • «ماهی، ماهی رو میخوره، ماهی‌خوار هر دو را.»
 • «ماهی و ماست؟ عزرائیل میگه بازم تقصیر ماست؟»
 • «مبارک خوشگل بود آبله هم درآورد.»
 • «مثقال نمکه خروار هم نمکه.»
 • «مثل سیبی که از وسط نصف کرده باشند.»
 • «مثل سگ پشیمونه.»
 • «مثل کنیز ملا باقر.»
 • «مرد چهل ساله تازه اول چلچلیشه.»
 • «مرد آنست که در کشاکش دهر// سنگ زیرین آسیا باشد»
 • «مرد خردمند هنرپیشه را// عمر دو بایست در این روزگار// تا به یکی تجربه آموختن// با دگری تجربه بردن به کار» سعدی
 • «مرد که تنبوتش دو تا شد بفکر زن نو میافته.»
 • «مرده را رو که بدی بکفن خودش میرینه.»
 • «مردی را پای دار میبردند زنش میگفت: یه شلیته گلی برای من بیار.»
 • «مردی که نون نداره اینهمه زبون نداره.»
 • «مرغ بیوقت‌خوان را باید سر برید.»
 • «مرغ زیرک که میرمید از دام؛ با همه زیرکی به دام افتاد.»
 • «مرغ گرسنه ارزن در خواب می‌بینه.»
 • «مرغ، هم تخم میکنه هم چلغوز.»
 • «مرغ همسایه غازه.»
 • «مرغی را که در هواست نباید به سیخ کشید.»
 • «مرغ یه پا داره.»
 • «مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه.»
 • «مرگ برای من، گلابی برای بیمار.»
 • «مرگ به فقیر و غنی نگاه نمیکنه.»
 • «مرگ خوبه اما برای همسایه.»
 • «مرگ میخواهی برو گیلان.»
 • «مرگ یه بار شیون یه بار.»
 • «مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد» (نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود …) سعدی
 • «مزد خرچرونی خرسواریست.»
 • «مزد دست مهتر چس یابو است.»
 • «مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آوَرَد.»
 • «مسجد نساخته گدا درش ایستاده.»
 • «مسجد جای خوابیدن نیست.»
 • «مسلمانان در گور و مسلمانی در کتاب
 • «مشتری آخر شب خونش پای خودشه.»
 • «مُشک آن است که ببوید؛ نه آن که عطار بگوید.»
 • «مَشک خالی و پرهیز آب.»
 • «معامله با خودی غصه داره.»
 • «معامله نقد بوی مشک میده.»
 • «معما چو حل گشت آسان شود.»
 • «مغز خر خورده.»
 • « مفت باشه؛ کوفت باشه.»
 • «مفرداتش خوبه اما مرده‌شور ترکیبشو ببره.»
 • مگس به فضله‌ش بشینه تا مورچه‌خورت دنبالش میدوه.»
 • «مگه سیب سرخ برای دست چلاق خوبه؟»
 • «مگه کاشونه که کپه با فعله است؟»
 • «ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل.»
 • «ملا نصرالدین صنار میگرفت سگ اخته می‌کرد یکعباسی میداد میرفت حموم.»
 • «من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم// تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال» سعدی
 • «من از بیگانگان هرگز ننالم// که با من هرچه کرد آن آشنا کرد» حافظ
 • «من کجا و خلیفه در بغداد.»
 • «من میگم خواجه‌ام تو میگی چند تا بچه داری؟»
 • «من میگم نره تو میگی بدوش.»
 • «من میگم انف، تو نگو انف، تو بگو انف.»
 • «من نوکر حاکمم نه نوکر بادنجان.»
 • «موریانه همه چیز خونه را می‌خوره جز غم صاحب‌خونه را.»
 • «موش تو سوراخ نمی‌رفت جارو به دمبش می‌بست.»
 • «مورچه چیه که کله پاچش چی باشه.»
 • «موش به همبونه (کیسه) کار نداره همبونه به موش کار داره.»
 • «موش و گربه که با هم بسازند دکان بقالی خراب می‌شه.»
 • «مهتاب نرخ ماست را می‌شکنه.»
 • «مهره مار داره.»
 • «مه فشاند نور و سگ عوعو کند// هرکسی بر طینت خود می‌تند» مولوی
 • «مهمون باید خنده‌رو باشه اگر چه صاحب‌خونه، خون گریه کنه.»
 • «مهمون تا سه روز عزیزه.»
 • «مهمون خر صاحب‌خونه‌است.»
 • «مهمون که یکی شد صاحب‌خونه گاو می‌کشه.»
 • «مهمون، مهمونو نمیتونه ببینه صاحب‌خونه هردو را.»
 • «مهمون ناخونده خرجش پای خودشه.»
 • «مهمون هرکی، در خونه هرچی.»
 • «میون حق و باطل چهار انگشته.»
 • «میون دعوا حلوا خیر نمی‌کنند.»
 • «میون دعوا نرخ معین می‌کنه.»
 • «می بخور، منبر بسوزان، مردم‌آزاری مکن.»
 • «می‌خوای عزیز بشی یا دور شو یا کور شو.»
 • «میراث خرس به کفتار می‌رسه.»
 • «میراث‌خوار بهتر از چشته‌خوره.»
 • «میوه خوب نصیب شغال می‌شه.»
 • «میهمان سخت عزیز است ولی همچو نفس// خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود»
 • «مو از ماست کشیدن»

 ن

 • «نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود// مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد» سعدی
 • «ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت.»
 • «ناز عروس به جهازه.»
 • «نازکش داری ناز کن، نداری پاهاتو دراز کن.»
 • «نبرد رگی تا نخواهد خدای» (اگر تیغ عالم بجنبد ز جای …)
 • «نخود توی شله‌زرد.»
 • «نخودچی توی جیبم می‌کنی اونوقت سرم را می‌شکنی؟»
 • «نخودچی شو دزدیده.»
 • «نخود همه آش.»
 • «ندید بدید وقتی بدید به خود برید.»
 • «نذر می‌کنم واسه سرم خودم می‌خورم و پسرم.»
 • «نردبون، پله به پله.»
 • «نردبون دزدها.»
 • «نزدیک شتر نخواب تا خواب آشفته نبینی.»
 • «نزن در کسی را تا نزنند درت را.»
 • «نسیه، نسیه آخر به دعوا نسیه.»
 • «نشاشیدی شب درازه.»
 • «نشسته پاکه.»
 • «نفسش از جای گرم در میاد.»
 • «نکرده کار نبرند بکار.»
 • «نگاه به دست ننه کن مثل ننه غربیله کن.»
 • «نمی شه بهش گفت بالای چشمش ابروئه .»
 • «نوشدارو بعد از مرگ سهراب.»
 • «نوکر باب، شیش ماه چاقه شیش ماه لاغر.»
 • «نوکر بی‌جیره و مواجب تاج سر آقاست.»
 • «نو که اومد به بازار کهنه می‌شه دل‌آزار.»
 • «نون اینجا آب اینجا؛ کجا بروم به از اینجا؟»
 • «نون بدو، آب بدو، تو به دنبالش بدو.»
 • «نون بده، فرمون بده.»
 • «نون به هم قرض می دن.»
 • «نون به همه‌کس بده، اما نان همه‌کس مخور.»
 • «نونت را با آب بخور منت آبدوغ نکش.»
 • «نون خونه رئیسه، سگش هم همراهشه.»
 • «نون خودتو می‌خوری حرف مردمو چرا می‌زنی؟»
 • «نون خودتو می‌خوری حلیم حاج عباسو هم می‌زنی؟»
 • «نون را به اشتهای مردم نمیشه خورد.»
 • «نون را باید جوید توی دهنش گذاشت.»
 • «نونش توی روغنه.»
 • «نونش را پشت شیشه می‌ماله.»
 • «نون گدایی رو گاو خورد دیگه به کار نرفت.»
 • «نون نامردی توی شکم مرد نمی‌مونه.»
 • «نون نداره بخوره پیاز می‌خوره اشتهاش واشه.»
 • «نون نکش آب لوله کش.»
 • «نه آب و نه آبادانی نه گلبانگ مسلمانی.»
 • «نه آفتاب از این گرم‌تر می‌شود و نه غلام از این سیاه‌تر.»
 • «نه از من جو، نه از تو دو، بخور کاهی برو راهی.»
 • «نه به اون خمیری نه به این فطیری.»
 • «نه به اون شوری شوری نه به این بی‌نمکی.»
 • «نه بباره نه به داره، اسمش عمو موندگاره.»
 • «نه بر مرده، بر زنده باید گریست» (گر این تیر از ترکش رستمی است …) فردوسی
 • «نه پسر دنیائیم نه دختر آخرت.»
 • «نه پشت دارم نه مشت.»
 • «نه پیر را برای خر خریدن بفرست نه جوان را برای زن گرفتن.»
 • «نه خانی اومده نه خانی رفته.»
 • «نه چک زدم نه چونه، عروس اومد به خونه.»
 • «نه خود خوری نه کس دهی گنده کنی به سگ دهی.»
 • «نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم// الهی بخت برگردد از این طالع که من دارم»
 • «نه دزد باش نه دزد زده.»
 • «نه راه پس دارم نه راه پیش.»
 • «نه سر پیازم نه ته پیاز.»
 • «نه سر کرباسم نه ته کرباس.»
 • «نه سرم را بشکن نه گردو توی دومنم کن.»
 • «نه سیخ بسوزه نه کباب» (کاری بکن بهر ثواب …)
 • «نه عروس دنیا نه داماد آخرت.»
 • «نه شیر شتر نه دیدار عرب.»
 • «نه قم خوبه نه کاشون لعنت به هر دوتاشون.»
 • «نه مال دارم دیوان ببره نه ایمان دارم شیطان ببره.»
 • «نه نماز شبگیر کن نه آب توی شیر کن.»
 • «نه هرکه سر بتراشد قلندری داند» (هزار نکته باریک‌تر ز مو این‌جاست…) حافظ
 • «نیش عقرب نه از ره کین است// اقتضای طبیعتش این است»
 • «نیکی و پرسش؟»
 • «نیم‌طبیب خطر جان، نیم‌فقیه خطر ایمان»

و

 • «وای به باغی که کلیدش از چوب مو باشه.»
 • «وای به خونی که یک شب از میونش بگذره.»
 • «وای به کاری که نسازد خدا.»
 • «وای به مرگی که مرده‌شور هم عزا بگیره.»
 • «وای به وقتی که بگندد نمک.»
 • «وای به وقتی که چاروادار راهدار بشه.»
 • «وای به وقتی که قاچاقچی گمرکچی بشه.»
 • «وعده سر خرمن دادن.»
 • «وقت خوردن، خاله، خواهرزاده را نمیشناسه.»
 • «وقت مواجب سرهنگه، وقت کارکردن سربازه.»
 • «وقتی که جیک جیک مستونت بود یاد زمستونت نبود؟»
 • «وقتی مادر نباشه با زن‌بابا باید ساخت.»
 • << وقت رفتن من و بی بی دو به دو وقت خوردن من و بی بی ۴۹

 ه

 • «هادی، هادی، اسم خودتو به ما نهادی.»
 • «هر آن کس که دندان دهد نان دهد» سعدی
 • «هر جا آشه، کچلک فراشه.»
 • «هر جا خرسه، جای ترسه.»
 • «هر جا سنگه به پای احمد لنگه.»
 • «هر جا که پری‌رخی‌ست دیوی با اوست.»
 • «هر جا که گندوم نده مال من دردمنده.»
 • «هر جا که نمک خوری نمکدون نشکن.»
 • «هر جا مرغ لاغره، جایش خونه ملا باقره.»
 • «هر جا هیچ جا، یک جا همه جا.»
 • «هر چه از دزد موند، رمال برد.»
 • «هر چه بخود نپسندی به دیگران نپسند.»
 • «هر چه بگندد نمکش می‌زنند// وای به روزی که بگندد نمک»
 • «هر چه به همش بزنی گندش زیادتر می‌شه.»
 • «هر چه پول بدی آش می‌خوری.»
 • «هر چه پیش آید خوش آید.»
 • «هر چه خدا خواست همان می‌شود// هر چه دلم خواست نه آن می‌شود»
 • «هر چه خورده نریده.»
 • «هر چه دختر همسایه چل‌تر، برای ما بهتر.»
 • «هر چه در دیگ است به چمچه میاد.»
 • «هر چه دیر نپاید دلبستگی را نشاید.»
 • «هر چه رشتم پنبه شد.»
 • «هر چه سر بزرگتر، درد بزرگتر.»
 • «هر چه سفره خالی تر، رختخواب گرم تر.»
 • «هر چه عوض داره گله نداره.»
 • «هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی.»
 • «هر چه که پیدا می‌کنه خرج اتینا می‌کنه.»
 • «هر چه مار از پونه بدش میاد بیشتر در لونه‌اش سبز می‌شه.»
 • «هر چه می‌گم نره، بازم می‌گه بدوش.»
 • «هر چه نصیب است نه کم می‌دهند// ور نستانی به ستم می‌دهند»
 • «هر چه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست// ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست» حافظ
 • «هر چی سنگه مال پای لنگه»
 • «هر چیز به دیده خوار آید عاقبت روزی به کار آید.»
 • «هر خری را به یک چوب نمی‌رونند.»
 • «هر دم از این باغ بری می رسد// تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد» نظامی
 • «هر دودی از کباب نیست.»
 • «هر رفتی، آمدی داره.»
 • «هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.»
 • «هر سرازیری یک سر بالایی داره.»
 • «هر سرکه‌ای از آب، ترش‌تره.»
 • «هر سری را سودایی است.» [۶]
 • «هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی.»
 • «هرکس از هر جا رونده‌است با ما برادرخونده‌است.»
 • «هرکسی پنج روزه نوبت اوست» (دور مجنون گذشت و نوبت ماست…) حافظ
 • «هرکسی از ظن خود شد یار من// از درون من نجست اسرار من» مولوی
 • «هرکسی کار خودش ، بار خودش ،آتیش به انبار خودش.»
 • «هر کسی کو دور ماند از اصل خویش// بازجوید روزگار وصل خویش» مولوی
 • «هرکه با مادر خود زنا کنه با دگران چها کنه.»
 • «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر.»
 • «هرکه به یک‌ کار، به همه‌کار؛ هرکه به همه‌کار به هیچ‌کار.»
 • «هرکه به امید همسایه نشست گرسنه می‌خوابه.»
 • «هرکه تنها قاضی رفت خوشحال برمی‌گرده.»
 • «هرکه خربزه می‌خوره پای لرزش هم می‌شینه.»
 • «هرکه خری نداره غمی نداره.»
 • «هرکه خیانت ورزد دستش در حساب بلرزد.»
 • «هرکه دست از جان بشوید هر چه در دل دارد گوید.»
 • «هرکه در این بزم مقرب‌تر است// جام بلا بیش‌ترش می‌دهند»
 • «هرکه را زر در ترازوست، زور در بازوست.»
 • «هرکه را طاووس باید جور هندوستان کشد.»
 • «هرکه را مال هست و عقلش نیست// روزی آن مال مالشی دهدش// وآنکه را عقل هست و مالش نیست// روزی آن عقل بالشی دهدش» عمادی شهریاری
 • «هرکه را میخواهی بشناسی یا باهاش معامله کن یا سفر کن.»
 • «هرکه شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد.»
 • «هرکه نان از عمل خویش خورد// منت از حاتم طائی نبرد»
 • «هرکی به فکر خویشه کوسه بفکر ریشه.»
 • «هرکی خر شد، ما پالونیم.»
 • «هرکی که زن نداره، آروم تن نداره.»
 • «هر گردی گردو نیست.»
 • «هر گلی زدی سر خودت زدی.»
 • «هزار تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره.»
 • «هزار تا دختر کورو یکروزه شوهر می‌ده.»
 • «هزار دوست کمه، یک دشمن بسیار.»
 • «هزار وعده خوبان یکی وفا نکند.»
 • «هشتش گرو نه‌است.»
 • «هلو برو تو گلو.»
 • «هم از توبره می‌خوره هم از آخور.»
 • «هم از شوربای قم افتادیم هم از حلیم کاشون.»
 • «همان آش است و همان کاسه.»
 • «همان خر است و یک کیله جو.»
 • «هم چوب را خوردیم هم پیاز را و هم پول را دادیم.»
 • «هم حلوای مرده‌هاست هم خورش زنده‌ها.»
 • «هم خدا را می‌خواهد هم خرما را.»
 • «هم خر را می خواهد، هم خرما را.»
 • «همدون دوره، کردوش نزدیک.»
 • «همسایه نزدیک، بهتر از برادر دور.»
 • «همسایه‌ها یاری کنید تا من شوهرداری کنم.»
 • «هم فاله و هم تماشا.»
 • «همکار همکارو نمی‌تونه ببیند.»
 • «هم لحافه و هم تشک.»
 • «هم می‌ترسم هم می‌ترسونم.»
 • «همنشین به بود تا من از او بهتر شوم.»
 • «همنشین تو از تو به باشد، تا تو را عقل و دین بیافزاید.»
 • «همه چیز را همگان دانند.»
 • «همه ابری هم بارون نداره.»
 • «همه خرها رو به یک چوب نمی‌رونند.»
 • «همه رو مار می‌گزه مارو خرچسونه.»
 • «همه سرو ته یه کرباسند.»
 • «همه قافله پس و پیشیم.»
 • «همه‌کاره و هیچ‌کاره.»
 • «هم خر و میخاد هم خرمارو»
 • «همه ماری مهره نداره.»
 • «همه ماهی خطر داره بدنامیشو صفر داره.»
 • «هر مرغی انجیر نمی‌خوره.»
 • «همیشه آب در جوی آقا رفیع نمی‌ره یه دفه هم در جوی آقا شفیع می‌ره.»
 • «همیشه خره خرما نمی‌رینه.»
 • «همیشه روزگار به انسان رو نمیکنه.»
 • «همیشه شعبان، یک بار هم رمضان.»
 • «همیشه ما می‌دیدیم یه دفعه هم تو ببین.»
 • «همینو که زائیدی بزرگش کن.»
 • «هنوز آش خوره»
 • «هنوز باد به زخمش نخورده.»
 • «هنور دهنش بوی شیر می‌ده.»
 • «هنوز سر از تخم در نیاورده.»
 • «هنوز گرسنگی نکشیدی تاعاشقی یادت بره٫هنوز تنگت نگرفته تا دوتاش یادت بره»
 • «هنوز غوره نشده مویز شده.»
 • «هنوز دو قورت و نیمش باقی مانده.»
 • «هوو هوو را خوشگل می‌کنه جاری جاری را کدبانو.»
 • «هیچ ارزونی بی‌علت نیست.»
 • «هیچ انگوری دوبار غوره نمی‌شه.»
 • «هیچ بدهی را به هیچ بستانی کاری نیست.»
 • «هیچ بدی نرفت که خوب جاش بیاد.»
 • «هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه.»
 • «هیچ تقلبی بهتر از راستی نیست.»
 • «هیچ چراغی تا به صبح نمی‌سوزه.»
 • «هیچ‌چیز شرط هیچ‌چیز نیست.»
 • «هیچ دوئی نیست که سه نشه.»
 • «هیچ دودی بی‌آتش نیست.»
 • «هیچ عروس سیاه بختی نیست که تا چهل روز سفید بخت نباشه.»
 • «هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد.»
 • «هیچکاره، رقاص پای نقاره.»
 • «هیچکاره و همه‌کاره.»
 • «هیچکس از پیش خود چیزی نشد// هیچ آهن خنجر تیزی نشد// هیچ قنادی نشد استادکار// تا که شاگرد شکرریزی نشد»
 • «هیچکس را توی گور دیگری نمی‌گذارن.»
 • «هیچکس روزی دیگری را نمی‌خوره.»
 • «هیچکس نمی‌گه ماست من ترشه.»
 • «هیچ گرونی بی‌حکمت نیست.»

 ی

 • «یابوی اخته و مرد کوسه سن و سالشون معلوم نیست.»
 • «یابوی پیش‌آهنگ آخرش توبره‌کش می‌شه.»
 • «یا خدا یا خرما.»
 • «یار بد، بدتر بود از مار بد.»
 • «یارب مبادا که گدا معتبر شود» (…گر معتبر شود ز خدا بی‌خبر شود)
 • «یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم.»
 • «یار قدیم، اسب زین‌کرده‌است.»
 • «یار، مرا یاد کنه ولو با یک هل پوک.»
 • «یا زنگی زنگ باش یا رومی روم.»
 • «یا علی غرقش کن منهم روش.»
 • «یا کوچه‌گردی یا خانه‌داری.»
 • «یا مرگ یا اشتها.»
 • «یا مکن با پیل‌بانان دوستی// یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل» سعدی
 • «یکی رو تو ده راه نمی‌دادند سراغ کدخدا رو می‌گرفت.»
 • «یک ارزن از دستش نمی‌ریزه.»
 • «یک مرده به نام به که صد زنده به ننگ.»
 • «یک انار و صد بیمار.»
 • «یک بار جستی ملخی، دو بار جستی ملخی، آخر به دستی ملخی.»
 • «یک بز گر گله را گر می‌کند.»
 • «یک سر است و هزار سودا؛ یکدل دارد و هزار دلبر.» [۷]
 • «یک داغ‌دل بس است برای قبیله‌ای.»
 • «یکدم نشد که بی سر خر زندگی کنیم.»
 • «یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب.»
 • «یک ذره شاخ بهتر از هزار ذرع دمه.»
 • «یک من ماست چقدر کره میده/ کره داره.»
 • «یکی به نعل و یکی به میخ.»
 • «یکی کمه، دو تا غمه، سه تا خاطر جمه.»
 • «یکی مرد و یکی مردار شد یکی به غضب خدا گرفتار شد.»
 • «یکی می‌بره یکی می‌دوزد.»
 • «یکی می‌مرد ز درد بینوایی؛ یکی میگفت: خانوم زردک می‌خواهی؟»
 • «یکی نون نداشت بخوره پیاز می‌خورد که اشتهاش واشه.»
 • «یکی‌یه‌دونه یا خل می‌شه یا دیوونه.»
 • «یه‌بام و دوهوا.»
 • «یه‌پا چارق، یه پا گیوه.»
 • «یه‌پاش این دنیا یه پاش اون دنیاست.»
 • «یه‌پول جیگرک سفره‌قلمکار نمی‌خواد.»
 • «یه‌تب یه پهلوانو می‌خوابونه.»
 • «یه‌تخته‌اش کمه.» (خل و کم‌عقل است)
 • «یه‌جا میل و مناره را نمی‌بینه یه جا ذره رو در هوا می‌شماره.»
 • «یه‌چیز بگو بگنجه.»
 • «یه‌حموم خرابه چهل‌تا جومه‌دار نمی‌خواد.»
 • «یه‌خونه داریم پنبه‌ریسه، میون هفتاد ورثه.»
 • «یه‌دست به پیش و یه‌دست به پس.»
 • «یه‌دست صدا نداره.»
 • «یه‌دستم سپر بود، یه‌دستم شمشیر، با دندونام که نمی‌تونم بجنگم
 • «یه‌دیوانه سنگی به چاه می‌ندازه که صدتا عاقل نمی‌تونن بیرون بیارن.»
 • «یه‌روده راست توی شیکمش نیست.»
 • «یه‌روزه مهمونیم و صدساله دعاگو.»
 • «یه‌روز حلاجی می‌کنه سه‌روز پنبه از ریش ورمی‌چینه.»
 • «یه‌سال بخور نون و تره صدسال بخور نون و کره.»
 • «یه‌سال روزه بگیر آخرش با فضله سگ افطار کن.»
 • «یه‌سوزن به مردم بزن و یه‌جوالدوز به خودت.»
 • «یه‌سیب و که به هوا بندازی تا بیاد پایین هزارتا چرخ می‌خوره.»
 • «یه‌شکم سیر بهتر از صدشکم نیم‌سیر.»
 • «یه‌عمر گدایی کرده هنوز شب جمعه رو نمی‌دونه.»
 • «یه‌کاسه‌چی صدتا سرناچی.»
 • «یه‌کفش آهنی می‌خواد و یه‌عصای فولادی.»
 • «یهکلاغ و چهل‌کلاغ.»
 • «یه‌گوشش دره یه‌گوشش دروازه.»
 • «یه‌لاش کردیم نرسید دولاش می‌کنیم که برسد.»
 • «یک دست صدا ندارد.»
 • «یه‌لقمه نون بربری من بخورم یا اکبری.»
 • «یه‌مرید خر بهتر از یه‌ده شیش‌دانگ.»
 • «یه‌مو از خرس کندن غنیمته.»
 • «یه‌مویز و چل‌قلندر.»
 • «یه‌نه بگو، نه‌ماه رو دل نکش.»
 • «یه‌وقت از سوراخ سوزن تو می‌ره یه‌وقت از در دروازه تو نمی‌ره.»
 • یه دکمه آورده میگه یه دست کت و شلوار از روش بدوز

من لیدا شیری، مفتخر هستم با برپایی این سایت و با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی و ایجاد ارتباط با ادبیات پارسی و ارائه خدمات تهیه و تأمین کتاب‌های پارسی گامی در جهت رفع این نیاز مهم و ضروری هم‌میهنان ارجمند ساکن در قاره اروپا و کشور سوئیس بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری ...