کتاب وکتابخوانی               

   سخنان حکیمانه در باره کتاب

______________

-کتاب باغی است که در جیب جا می گیرد .

-کتابها کشتی هایی هستند که دریاهای دور زمان را درمی نوردند.  

-برخی کتابها را باید چشید،‌ برخی را قورت داد و برخی دیگر را باید کمی جوید و هضم کرد.

-روح تمام دورانهای گذشته در کتاب نهفته است.

-یک کلمه،‌ یک کتاب و یک نویسنده چیزی جز قطره های آب تنها نیستند بلکه همه با هم موجی می سازند که از همه چیز عبور می کند و هیچ نیرویی یارای بازعقب نگاهداشتن آن را ندارد.

-هربار که کتابی بازمیشود نکته ای آموخته می شود.

-کتاب را باز کن تا کتاب ذهن تو را باز کند.

-اتاق بدون کتاب مانند جسم بدون روح است.

-کتاب، فرش پرنده ای در قلمرو رویاها است.

-کتابها میراث گذشته نیستند بلکه سلاحهای زمان معاصرند.

-کتابها غلاف خرد هستند که مروارید کلمات در آن نهفته اند.

-کتاب دوستی است که توانایی ها تو را افشا می کند ،‌نوری است در تاریکی، سرگرمی در تنهایی،‌می بخشد و در ازای آن چیزی نمی خواهد.

-جهان به تنهایی انسان کاملی نمی سازد،‌خواندن کتاب بهترین نویسندگان این کار را می کند.

-خوشبخت، کسى است که به یکى از این دو چیز دست رسى دارد، یا کتاب هاى خوب یا دوستانى که اهل کتاب باشند.

-افکار و اندیشه هاى انسان به گونه اى است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبناى جدید یا در مسیر خاصى قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابى مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصى بیندازد.

-کتاب، عمر دوباره است. در دنیا لذتى که با لذت مطالعه برابرى کند، نیست.

-دانشگاه واقعى، جایى است که مجموعه اى از کتاب در آن جمع آورى شده باشد.

-آدم تنها در بهشت هم باشد، به او خوش نمى گذرد، ولى کسى که به کتاب یا تحقیق علاقه مند است، هنگامى که به مطالعه یا تفکر مشغول است، جهنم، به تنهایى براى او بهترین بهشت هاست.

-بدون حکومت، مى شود زندگى کرد، ولى بدون کتاب و مطبوعات نمى شود.

-برگ هاى کتاب به منزله بال هایى هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایى پرواز مى دهند.

-کتاب بیش از درس و معلم به انسان مى آموزد.

-جامعه وقتى فرزانگى و سعادت مى یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد.

-بهترین سخن گویان و یاران، کتاب است و آن گاه که دوستان تنهایت نهند، مى توانى به آن سرگرم شوى. اگر او را هم راز خویش قرار دهى، سرّ تو را فاش نمى کند و با کتاب است که مى توان به دانش و نیکى ها دست یافت.

-کتاب را زیاد مطالعه کنید تا بفهمید که هیچ نمى دانید.

-بهترین اسلحه بر علیه پوچی.  

- یک مشت حروف به هم ریختهء بیجان؟ نه، کیسه‌ای پر از بذر.  

- کتابها غیرت دارند. اگر آنها را قرض بدهی، بازنمیگردند.  

- از عالمی پرسیدند: چرا کسانی که کتابی قرض میگیرند به ندرت آن را پس میدهند؟ گفت: چون نگه داشتن کتاب آسانتر است تا به خاطر سپردن محتوایش.  

- کتابها دوستان بهتری هستند تا آدمها.

-کتابها تنها زمانی سخن میگویند که ما بخواهیم، و سکوت میکنند، اگر کار دیگری داشته باشیم.

-کتابها همیشه نثار میکنند و هرگز نمی طلبند.  

- کتابها در واقع نامه‌هایی قطور هستند به دوستان.  

- فایده اغلب کتابها این است که با نبودنشان میتوان کنار آمد  .

- کتاب باید تبری باشد برای دریای یخزده  درون ما.  

- یک خانه بدون کتاب فقیرانه است، حتی اگر زمینش پوشیده از فرشهای زیبا و دیوارهایش پوشیده از پارچه‌ها و تابلوهای گرانبها باشد.  

- انسان بدون کتاب نابیناست.  

- اگر میشد که کتاب را همراه زمان لازم برای خواندنشان بخریم خوب بود. اما معمولاً خرید کتاب را با فهم محتوایش عوضی میگیریم.  

- اگر سه روز کتابی نخوانده باشی واژه‌هایت کم‌مایه میشوند.  

- آدم کتاب را اول میخرد و بعد میخواند. تیراژ کتابهای بسیاری از نویسندگان وابسته به این ترتیب زمانی است.  

- باید کتابهای خوب، بله، کتابهای عالی را ممنوع کنند، تنها برای اینکه بیشتر خوانده و مورد توجه واقع شوند.

  

 

 

بر اساس حق مولف (کپی رایت)، تمام پیوندها و نسخه های انتخاب شده در سایت دالاهو، با ذکر منابع و مآخذ فرهنگی همراه است و تمام حقوق بهره برداری از آنها متعلق به صاحب اثر می باشد .